Archivos Mensuales: octubre 2014

Algunas ideas en el Día Mundial de la Salud Mental

Estándar

Os dejamos aquí nuestra participación como Radio Prometea en una mesa redonda, a la que fuimos invitadas por el Movemento Galego Saúde Mental. La mesa fue este pasado 8 de Octubre, en el Aula Magna de la facultad de Ciencias de la Salud, Hospital Marítimo de Oza (A Coruña)

(El texto está en gallego, confiamos en que no tengáis dificultades para entenderlo, hoy no tenemos tiempo para traducirlo)

“Boas tardes a todas e todos. Antes de nada queremos agradecer ao Movemento Galego de Saúde Mental o convite para falar nesta mesa, estes dez minutos que queremos aproveitar ben.

En primeiro lugar queremos explicar que é Radio Prometea e por qué nace. Radio Prometea é unha asociación cultural formada maioritariamente por persoas diagnosticadas pola psiquiatría. A nosa actividade principal, ainda que non a única, é a elaboración dun programa de radio quincenal na emisora comunitaria da nosa cidade, A Coruña. Pero sobre todo é unha experiencia, usando a radio como vehículo, de inclusión social, fora de calquer espacio clínico e sen tutela profesional. Neste sentido está inspirada na experiencia barcelonesa de Radio Nikosia.

Radio Prometea nace por necesidade pura e dura da existenza dun espazo social con estas características, e se mantén co traballo voluntario de todas as persoas socias de Radio Prometea. Necesidade de participación social, que é unha carencia grande neste colectivo, necesidade de crítica do sistema de Saúde Mental, e necesidade de alternativas terapéuticas, pero tamén culturais. E por último, necesidade reivindicativa dos nosos dereitos como persoas, independentemente do diagnóstico.

Cando nos convidaron a falar nesta mesa, a idea inicial era falar contra o estigma, a partir da nosa experiencia persoal. Sinceramente, a cuestión do estigma parécenos unha cortina de fume para que nada mude. As campañas contra o estigma que temos visto ata agora consisten en perpetuar a imaxe que precisamente parecen querer erradicar: A de persoas que precisan de xeito crónico tutelaxe profesional, psicofármacos, e alguén que fale por elas, de xeito máis ou menos paternalista, para tranquilizar ao resto da sociedade sobre as ideas criminalizadoras que ten sufrido este colectivo de xeito tamén crónico. Sen esquecer que moitas de estas campañas están patrocinadas polas mesmas industrias farmacéuticas que se benefician económicamente da cronificación.Vemos un claro conflicto de intereses neste estado de cousas. E non escoitamos por ningún lado a palabra dereitos.

De estos dereitos imos falar a continuación, pero non a partir da nosa experiencia persoal, que podería ser tan diversa como o somos nos, senón da nosa experiencia como colectivo, o gran colectivo de persoas con dereitos garantidos polo feito de ser persoas, do que nos, como sub-colectivo de persoas diagnosticadas parecemos perpetuamente excluídas. Menos mal que hai unha Convención Internacional de Dereitos das Persoas con Discapacidade, e menos mal que está ratificada polo Estado Español desde 2008.

Este verán pasado, Radio Prometea fixo a súa primeira incursión na vida política de rúa, no contexto das protestas contra a privatización da Sanidade Pública. A nosa idea principal é que non chega con loitar contra os recortes,no eido do Sistema Público de Saúde Mental, é preciso tamén cuestionar en que dirección se están usando os recursos existentes, cuestionar qué tipo de Servizo Público de Saúde Mental queremos. A continuación gustaríame leer e comentar o texto que redactamos para esa concentración, posto que consideramos que é unha boa ferramenta de partida para o diálogo e debate entre os distintos axentes sociais que conforman a estructura chamada Servizos de Saúde Mental.

 

“Ante os recortes que están a suceder no ámbito da Sanidade Pública en xeral, queremos chamar a atención sobre o eido concreto da Saúde Mental. Como persoas usuarias e ex-usuarias dos servizos de Saúde Mental, somos conscientes das graves deficiencias de atención na especialidade de Psiquiatría:

– Enfoques ineficaces, exclusivamente bioloxicistas e farmacolóxicos.

– Sobremedicación.

– Actitude paternalista.

– Sentencias de cronicidade.

– Inmovilizacións.

– Tratamentos involuntarios.

Por isto, apoiamos ás protestas contra os recortes na Sanidade Pública, pero ao mesmo tempo, non estamos dacordo con que os Servizos de Saúde Mental continúen con modelos obsoletos e ineficaces. Polo tanto, sumámonos ás reivindicacións dos movementos internacionais de persoas usuarias, ex-usuarias e profesionais críticos, e reivindicamos que se destinen os recursos nas seguintes direccións:

– Promoción do empoderamento, o asociacionismo e os grupos de apoio mutuo das persoas usuarias.

– Promoción de modelos baseados na recuperación.

– Aplicación da Convención da ONU dos Dereitos das Persoas con Discapacidade (2006).

– Intervencións terapéuticas efectivas (enfoques psicosociais, sistémicos, etc) e alternativas ao ineficaz modelo bioloxicista.

– Garantías xurídicas efectivas (consentimento informado, vontades anticipadas, incapacitacións revisables…)”.

 

A modo de comentario/ampliación do anterior: O modelo bioloxicista, baseado na consideración de cronicidade para os chamados TMG (trastornos mentais graves, que por certo constitúen a maioría dos diagnósticos das persoas de Radio Prometea), e baseado tamén no tratamento farmacolóxico a longo prazo, por non decir vitalicio, como elección principal, está sendo cuestionado por cada vez máis profesionais do sector polo seu carácter reduccionista e ineficaz. A hexemonía deste modelo explicativo responde máis, de novo, a intereses comerciais da industria farmacéutica que a criterios científicos. Para ampliar esta cuestión recomendamos a lectura de dúas obras de recente publicación en castelá: Hablando claro (de psicofármacos), da psiquiatra británica Joanna Moncrieff, e tamén Medicamentos que matan e crimen organizado, do ex-director do Instituto Cochrane Nórdico, Peter Goetzsche.En calquera delas quedan moi desmontados unha serie de mitos dos que as persoas usuarias dos servizos de Saúde Mental somos víctimas a diario, en nome supostamente da nosa saúde.

A sobremedicación e a actitude paternalista son dúas consecuencias claras da hexemonía deste enfoque: cada “alteración” da conducta ou do pensamento é leida en clave de precisar máis medicación, nunha carreira sen fin  que ten como consecuencia doses diarias abusivas cuios efectos secundarios negativos superan con moito os presuntos efectos terapéuticos. Para convencer a persoa usuaria de que acepte este estado de cousas son necesarias grandes doses tamén de paternalismo, ao noso entender o contrario do empoderamento. Outra consecuencia son as frecuentes negativas por parte dos profesionais a axudar coa discontinuación/reducción  dos psicofármacos cando a persoa usuaria así o solicita, facendo uso do seu dereito a decidir sobre o seu tratamento.

Os tratamentos involuntarios de todo tipo responden, ademáis, a unha concepción da persoa con ” determinados síntomas” como irresponsable, inconsciente do seu estado e sen capacidade de obrar. De novo bioloxicismo en estado puro. Esta concepción leva consigo a falta de respeto, por exemplo, á garantía xurídica do  “Consentimento Informado”. Para ampliar esta idea, recomendamos a lectura do artigo de Miguel Valverde “¿Hay lugar para el consentimento informado en los tratamientos de las personas con psicosis?”, publicado na revista Bioética y Derecho.

Finalmente, e despois desta crítica que soamente pudo ser brevísima por limitacións do tempo de intervención, imos coas alternativas, co Servizo Público de Saúde Mental que sí nos gustaría, xa postos a pedir desexos:

– Promoción do empoderamento a través da promoción do asociacionismo entre usuarixs. A nosa experiencia colectiva en Radio Prometea é un exemplo dos efectos positivos deste cambio de dirección. Non só estamos informadísimos, ao día dos últimos descubrimentos científicos (forma parte da nosa labor de xornalistas aficionados expertos en Saúde Mental), senón que aforramos un montón de cartos ao sistema de saúde no sentido de que recurrimos menos a él, tanto en consultas e ingresos como en consumo de psicofármacos. Isto é así porque creemos nos nosos propios recursos psicolóxicos para reducir o impacto negativo dos distintos “síntomas”, estamos informados deses recursos, os usamos, os intercambiamos e os divulgamos. Cando acudimos a encontros con outros usuarios, ex-usuarios e profesionais críticos,  comprobamos que isto é así tamén en outros lugares xeográficos. Un exemplo disto é o movemento internacional Hearing Voices, do que formamos parte e que vos convidamos a coñecer mellor.

– Tamén creemos na Recuperación, e coñecemos modelos terapéuticos que apostan por ela, e que a demostran científicamente. Un bo exemplo destas boas prácticas é o modelo Diálogo Aberto en Finlandia, que consegue un 70% de remisión da psicose sen fármacos. En Finlandia está desaparecendo progresivamente o diagnóstico de Esquizofrenia, pola sinxela razón de que os síntomas psicóticos, por exemplo, non perduran o tempo suficiente para chegar a este diagnóstico. Ademáis, só se usa medicación nun 30% dos casos, e coas doses máis baixas posibles, e a corto prazo. Imaxinemos por un momento o que isto significaría en racionalización de recursos farmacolóxicos e hospitalarios.

– A Convención da ONU fala de Igualdade entre as persoas con discapacidade e as persoas sen ela. Igualdade de dereitos. A Convención da ONU fala moito máis de dereitos que de estigma. Nós tamén. Se cadra o estigma non é mais que a proxección social desta carencia de dereitos, empezando polo dereito á soberanía sobre os nosos corpos e mentes. As persoas tenden a desconfiar de quen é excluído dos dereitos de cidadanía, máis…¿de quen é responsabilidade esta exclusión? ¿non será unha responsabilidade compartida? O sistema de saúde mental ten que ser un lugar no que se proporcione axuda, no que se confíe, cun compoñente irrenunciable de respeito, empatía e escoita no caso do sufrimento psíquico. E non un lugar no que se cuestionen tales dereitos en nome dunha ciencia que, desgraciadamente, xa fai tempo que está corrompida por intereses económicos, como tantas outras áreas das nosas institucións.

E xa para rematar, pensamos que o debate entre os distintos axentes sociais (neste caso profesionais, usuarixs, ex-usuarios, familiares, etc) é necesario, democrático, e fructífero, sempre e cando se parta da igualdade na interlocución, da igualdade entre as persoas que debatimos, tal e como defende a Convención da ONU que nos defendemos. Así que, unha vez máis, gracias por fomentalo con este convite.

Enlaces para luchar el día mundial de la salud mental contra el robo de nuestras vidas

Estándar

Esto son un montón de enlaces que hemos recopilado. Creemos que es información que debería conocer todo el mundo. Como hoy es el día mundial de la salud mental, os agradeceríamos que compartierais esta información básica.

‪#‎Di_capacitados‬ ‪#‎SaludMental‬ ‪#‎ContraElEstigma‬ ‪#‎Janssen‬ ‪#‎FEAFES‬ ‪#‎DMSM2014‬

http://amsm.es/2014/01/05/informacion-sobre-la-esquizofrenia-campana-antiestigma-y-marketing-encubierto-acerca-de-la-web-esquizofrenia24x7/

 • Entrevista al psiquiatra Allen Frances. Allen Frances fue el jefe del grupo de trabajo del DSM-IV y participó en el equipo directivo del DSM-III. Sin embargo, desde la elaboración del manual DSM-5 y su final publicación en Mayo de 2013, ha liderado una campaña contra la psiquiatrización de la vida en forma de aparición de “nuevos trastornos” y umbrales más bajos para los ya existentes. Allen Frances critica la inflación diagnóstica y alerta sobre las etiquetas de moda que ya se han extendido como el trastorno bipolar, el autismo o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y las que han aparecido con el nuevo manual. Allen Frances ha escrito mucho sobre estos asuntos en su blog: http://www.huffingtonpost.com/allen-frances/ y recientemente se ha traducido su libro al castellano con el título: ¿Somos todos enfermos mentales? Manifiesto contra los abusos de la Psiquiatría en la editorial Ariel. >>> http://amsm.es/2014/09/23/entrevista-al-psiquiatra-allen-frances/
 • Joseba Achotegui. Psiquiatra. Psicoterapeuta. Secretario General de la Sección de Psiquiatría Transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría y profesor Titular de la Universidad de Barcelona. Trabajo en el área de la salud mental e intento hacer una psiquiatría crítica. Pienso, en la línea de Michael Foucault, que la psicología y la psiquiatría tienen tanto o más de ideología que de ciencia, por lo que muchos de los planteamientos que se nos presentan como científicos e irrefutables deberían ser cuestionados en el marco del debate social. Me ubico en lo que se denomina la “Postpsiquiatría” que considera que la psiquiatría no es una ciencia exacta, y que los trabajadores de la salud mental hemos de construir nuestros conocimientos junto a los pacientes, las familias, los grupos sociales. En mi caso he trabajado especialmente desde hace más de 30 años el área de la salud mental de los inmigrantes, un colectivo que cada vez vive más soledad, adversidades y peligros en el marco de una globalización profundamente deshumanizada.
  Es cierto que el funcionamiento mental reside en el cerebro  -en alguna parte tendrá que estar- pero eso no quiere decir que sus disfunciones y  alteraciones sean enfermedades médicas, similares a las enfermedades de los otros órganos.  En el funcionamiento mental  serían fundamentales las propias características de los procesos y leyes psicológicas, así como los procesos sociales en los que se halla inmersa la persona. Frente al modelo bio-bio-bio que se nos quiere imponer, el modelo bio-psico-social. >>> http://blogs.publico.es/joseba-achotegui/2014/01/12/los-trastornos-mentales-enfermedades-del-cerebro/
 • http://madinamericainternationalfilmfestival.com/
 • http://mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/2014/09/06/libro-medicamentos-que-matan-y-crimen-organizado-como-las-grandes-farmaceuticas-han-corrompido-el-sistema-de-salud/
 • http://palabradegolem.wordpress.com/2014/01/09/salud-mental-y-dinero-el-caso-de-la-campana-de-janssen/
 • http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/2014/06/hay-lugar-para-el-consentimiento.html
 • http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/2014/09/la-psiquiatria-se-hunde-por-peter.html
 • Sobre la Campaña #ContraElEltigma Esquizofrenia 24×7… Guías, manuales, vídeos corporativos, pero escaso trabajo para quitar prejuicios, es más, apenas se tratan los mismos en profundidad para desmitificarlos en su integridad pero, ¿En serio esperabas esto? ¿De verdad creías que el mismo Tinglado que te ha estigmatizado quiere ahora quitarte el sambenito? Desde luego que no, y mucho menos con esta crisis cíclica propia del Capitalismo, sabes que toda esta pantomima es uno de los múltiples lavados de cara para esconder la mierda bajo la alfombra, su mierda, que no la tuya, por mucho que quieran endosártela, aunque esto, claro, lo calificará el especialista de proyección. Y lo que es peor aún: buscan carne fresca, porque igual que un antipsicótico puede servir para la ansiedad, que para la depresión, como para el Trastorno de Atención con Hiperactividad, también es apto para los trastornos de conducta alimentaria. De lo contrario, ¿qué es la publicidad si no una comunicación en busca del incremento de determinado consumo?>>> http://primeravocal.org/esquizofrenia-24×7/
 • http://psiquiatrianet.wordpress.com/2008/05/12/la-esquizofrenia-en-el-tercer-mundo-dos-caras-de-la-misma-enfermedad/
 • https://radioprometea.wordpress.com/2014/01/10/criticas-contra-a-campana-anti-estigma-feafesjanssen/
 • https://radioprometea.wordpress.com/2014/07/06/la-revista-mujeres-y-salud-publica-un-monografico-titulado-las-voces-que-hay-que-oir-alternativas-a-la-psiquiatrizacion/
 • https://radioprometea.wordpress.com/2014/07/06/la-revista-mujeres-y-salud-publica-un-monografico-titulado-las-voces-que-hay-que-oir-alternativas-a-la-psiquiatrizacion/
 • https://radioprometea.wordpress.com/2014/08/01/460/
 • http://tuftsdaily.com/arts/2014/10/09/mad-america-international-film-festival-new-perspectives-mental-health/
 • Según un profesor farmacología de la Universidad de Copenhague, la industria esconde que los fármacos son la tercera causa de muerte del mundo. En el libro que publica compara a las farmacéuticas con el crimen organizado. Se cifra en 197.000 los muertos al año en Europa por culpa de los fármacos. En España, el 95% de la formación de médicos depende de esta industria. Es el tercer sector de la economía, tras el armamento y el narcotráfico. >>> http://www.20minutos.es/noticia/2233098/0/medicamentos/tercera-causa-muerte/industria-farmaceutica/
 • Un estudio longitudinal de 20 años ha puesto de manifiesto que los antipsicóticos no reducen la frecuencia de síntomas psicóticos en pacientes con esquizofrenia, al compararlos con personas con esquizofrenia que no estaban recibiendo ningún tipo de medicación psiquiátrica. >>> http://www.infocop.es/view_article.asp?id=5114&cat=47
 • La Asociación Británica de Psicología llama al cambio de paradigma en salud mental. Tras el anuncio del Instituto Nacional de Salud Mental de EE.UU. (National Institute of Mental Health – NIMH) de dar la espalda a la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM) y elaborar una nueva clasificación diagnóstica basada en marcadores objetivos y biológicos, la División de Psicología Clínica de la Asociación Británica de Psicología (British Psychological Society – BPS) aviva aún más la polémica mostrando su oposición a la aplicación del modelo biomédico para la comprensión de los trastornos mentales.>>> http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4575
 • http://www.lamarea.com/2014/09/12/peter-c-gotzsche-las-farmaceuticas-extorsionan-los-gobiernos-con-tecnicas-mafiosas/
 • Las multinacionales farmacéuticas corrompen los sistema de salud y esconden que los fármacos son la tercera causa de muerte del mundo, tras las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, según el danés Peter Gøtzsche, que hoy ha presentado el libro Medicamentos que matan y crimen organizado. >>> http://www.lavanguardia.com/salud/20140908/54414794791/experto-danes-alerta-medicamentos-tercera-causa-muerte.html
 • Todos los textos de Peter Gøtzsche en Mad In America. Professor Peter C. Gøtzsche, MD, cofounded The Cochrane Collaboration. He is professor of Clinical Research Design and Analysis at the University of Copenhagen. He has published more than 70 papers in the top-5 general medical journals and 3 books, including “Deadly medicines and Organised Crime: How Big Pharma has Corrupted Health Care” (2013). http://www.madinamerica.com/author/pgotzsche/
 • En entrevista a Peter Gøtzsche con MSM, el destacado investigador y co-fundador de la Cochrane Collaboration recalca que la industria farmacéutica trabaja por las ganancias, y no por los pacientes. Su libro “Medicamentos que matan y crimen organizado“ –recientemente publicado en español– es un informe completo y sin concesiones sobre la influencia de la industria en los sistemas de salud. >>> http://www.medicossinmarca.cl/medicos-sin-marca/peter-gotzsche-%C2%ABla-industria-farmaceutica-miente-rutinariamente-a-los-medicos%C2%BB/
 • Entrevista Peter Gøtzsche: “Nuestras sociedades sufren de una enorme sobredosis”. Peter Gøtzsche se hizo médico hace ahora treinta años. Es especialista en medicina interna. Antes de co-fundar la Colaboración Cochrane en 1993, trabajó en la industria farmacéutica durante casi una década. Tal vez por esta razón, conoce a fondo cómo funcionan estas importantes corporaciones, sus lógicas y sus prácticas distorsionantes. Pero pronto quiso saber más acerca de las conductas de manipulación de las grandes empresas farmacéuticas: durante varios años, se sumergió en los autos judiciales de las demandas interpuestas a las compañías farmacéuticas y buscó evidencias científicas de ocultaciones cruciales e intencionadas de pruebas que conllevaban riesgos para la salud, y tras todo ello llegó a la conclusión de que algunos medicamentos matan y que las farmacéuticas generalmente se comportan como grupos mafiosos que practican el crimen de forma corporativa. Todas las evidencias que recopiló han alimentado su último libro “Medicamentos que matan y crimen organizado: cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud“, que ha sido traducido al español y se está presentando en estos días en España. >>> http://www.nogracias.eu/2014/09/08/peter-gotzsche-entrevista-esp/
 • Presentación del libro de Peter C. Gøtzsche “Medicamentos que matan y crimen organizado”. En el marco de la campaña de OCU contra el consumo excesivo de medicamentos “Que no medicalicen tu vida”, OCU organiza, junto con NoGracias, el Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación (GTSMI), el equipo CESCA y Libros del Lince, el acto de presentación, en primicia en Madrid, del libro “Medicamentos que matan y crimen organizado”, por su autor, Peter C. Gøtzsche. >>> http://www.ocu.org/organizacion/contacto/encontrar-eventos/medicalizacion-peter-gotzsche
 • Texto: Una crítica a la teoría del déficit cognitivo en la esquizofrenia. Miguel A. Valverde Eizaguirre. El déficit cognitivo en la esquizofrenia ha sido constatado mediante tests neuropsicológicos. Se cree que la mala actuación de los pacientes es debida a ciertas diferencias cerebrales observadas mediante neuroimagen. Los defensores de esta teoría afirman que la esquizofrenia es una enfermedad biológica determinada genéticamente y que el déficit cognitivo y las diferencias cerebrales en los esquizofrénicos son manifestaciones de la enfermedad y como tales son independientes del tratamiento con antipsicóticos. En este trabajo se argumenta una perspectiva opuesta. Se ofrecen datos que apoyan la idea de que los antipsicóticos provocan cambios en el cerebro que corresponden con aquellas diferencias. También se defiende que los déficits cognitivos no pueden ser independientes del tratamiento con esos fármacos. Los datos aportados aquí han sido soslayados por los teóricos del déficit cognitivo en la esquizofrenia. >>> http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16532
 • Libro: “La medicina, como la conocemos, está a las puertas de la muerte”, escribe David Healy en Pharmageddon. Este es el tema central del libro de este profesor y psiquiatra que trabaja en el Servicio Nacional de Salud de Gales del Norte (Reino Unido). Según el autor, se debería exigir que los que practican medicina conozcan a sus pacientes como personas integrales, preferiblemente a lo largo de varios años. En su lugar, dice que  la medicina se está fragmentando, va evolucionando hacia una serie de consultas cortas basadas en problemas que se solucionan utilizando guías para tomar decisiones médicas. Las grandes compañías farmacéuticas juegan un papel importante en este cambio, pues más allá de contribuir al descubrimiento de nuevos fármacos están influyendo en la forma como se diagnostica y trata a los pacientes. >>> http://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/feb2013/la-medicina-es-servil-a-la-cultura-de-los-medicamentos-medicine-in-the-thrall-of-the-culture-of-drugs/
 • Texto: Un dilema bioético a propósito de los antipsicóticos. Miguel A. Valverde Psicólogo Clínico. Unidad de Agudos de Psiquiatría del Hospital de Navarra UHP-II, Pamplona. Dado que la práctica clínica actual de la psiquiatría con los pacientes psicóticos se realiza sin contar con su colaboración, sin informar del tratamiento farmacológico y sus efectos y sus posibles alternativas, y utiliza la coerción para hacer que permanezcan en tratamiento durante años, es comprensible que cuando se encuentran efectos indeseados graves de los antipsicóticos no se informe de los mismos a los pacientes y sus familias. En un dilema así se ha encontrado la investigadora Nancy Andreasen al objetivar efectos graves de los fármacos y, como en la corriente clínica habitual, decidió no informar de sus resultados. En el escrito se reflexiona sobre ese dilema y las cuestiones que se imbrican en el mismo. >>> http://www.ub.edu/fildt/revista/RByD20_art-valverde.htm
 • DocumentalCurando en Casa“, un documental de 79 minutos acerca de la recuperación de la psicosis sin la utilización de medicación. Una exploración en profundidad de la Fundación Cuidado Familiar, una organización sueca que coloca a las personas ha quienes la psiquiatría tradicional les ha fallado, en familias, muchas de las cuales son familias granjeras, como punto de partida para una nueva vida. Incluye entrevistas con médicos, clientes y las familias acogedoras. Dirigido por Daniel Mackler. >>> https://www.youtube.com/watch?v=37Nep5cm4vU&list=UUszkzSYFpfPrkpBQaPSixvg
 • Entrevista al Dr. John Read, psicólogo clínico con más de 20 años trabajando con pacientes esquizofrénicos, con síntomas de locura y alucinaciones. Una voz crítica con el actual sistema psiquiátrico de salud mental y que, desde su basta experiencia, aporta nuevas alternativas humanas y alejadas para tratar a los pacientes. Herder Editorial. >>> https://www.youtube.com/watch?v=3cf8PG2m8sM
 • DIÁLOGO ABIERTO” un documental de 74 minutos de duración sobre el Proyecto Diálogo Abierto en Laponia Occidental, un programa que está obteniendo los mejores resultados en el mundo desarrollado para el tratamiento de primer episodios psicóticos, aproximadamente una tasa de 85% de recuperación completa, la mayoría sin medicación. Filmado en Finlandia. Dirigido por Daniel Mackler.>>> https://www.youtube.com/watch?v=4Xvp5vpwWf4&list=UUszkzSYFpfPrkpBQaPSixvg
 • Vídeo Rufus May participó como ponente en la IX Jornada Anual de Fundación Manantial celebrada en Madrid en noviembre 2011. En 2008, la BBC, produjo y emitió este documental, dirigido por el documentalista Leo Regan. Traducido y subtitulado al español por profesionales y usuarios de Fundación Manantial, con la autorización de Rufus May para su difusión en castellano. >>> https://www.youtube.com/watch?v=Ffw0pyAjiCw
 • Vídeo Robert Whitaker es periodista y escritor, especializado en temas médicos. Ha escrito dos libros sobre el sistema psiquiátrico moderno, “Mad in America” y, más recientemente, “Anatomy of an Epidemic”, en el cual documenta los efectos que tienen los psicofármacos en el desarrollo de los trastornos mentales. Su trabajo ha tenido eco a nivel internacional y se le requiere en muchas partes del globo para que realice conferencias explicando sus descubrimientos. La comunidad de pacientes psiquiátricos ha recibido sus trabajos con gran entusiasmo y ansiado alivio. >>> https://www.youtube.com/watch?v=hCynluiDIW8
 • Toma Estas Alas Rotas‘ es un documental de 75 minutos de duración sobre la recuperación de la esquizofrenia sin medicación, protagonizado por Joanne Greenberg (autora de la popular novela ‘Nunca te prometí un jardín de rosas’) recuperada por más de cincuenta años, y Catherine Penney, recuperada por más de 30 años. Incluye entrevistas a Peter Breggin, Robert Whitaker y Bertram Karon. Dirigida por Daniel Mackler. >>> https://www.youtube.com/watch?v=VytXQ98wFBk&list=UUszkzSYFpfPrkpBQaPSixvg
 • Robert Whitaker, autor de “Anatomy of an Epidemic” y “Mad in America”, repasa la historia de las medicaciones psiquiátricas y reexamina los hallazgos realizados en este campo. Sus conclusiones son perturbadoras. Esta conferencia tuvo lugar en Copenhague (Dinamarca) el 23 de octubre de 2012. En ella, Whitaker se centra en los antipsicóticos, pero sus investigaciones desmontan igualmente el mito de la eficacia de los antidepresivos y los ansiolíticos. En su página web oficial pueden encontrarse enlaces a los estudios más importantes que aparecen en este documento y en su libro “Anatomy of an Epidemic”. En el turno de preguntas, al final del vídeo, hay una intervención de Peter C. Gøtzsche, co-fundador de la Colaboración Cochrane y director del Centro Cochrane Nórdico de Copenhague. Gøtzsche es autor del libro “Medicamentos que matan y crimen organizado”. >>> https://www.youtube.com/watch?v=y-cp4UccZiI

Debemos acabar con la muerte en vida y con la muerte literal de muchas personas psiquiatrizadas.

url

O noso manifesto do Acto en Defensa da Sanidade Pública do 4 de xullo en A Coruña

Estándar

Onte, 8 de outubro, participamos na Mesa organizada polo Movemento Galego pola Saúde Mental. Foi na Aula Magna da Facultade de Ciencias da Saúde da Universidade da Coruña (UDC). Esperamos seguir a colaborar có Movemento e facer chegar o noso particular punto de vista como persoas con diagnóstico psiquiátrico (usuarias, ex-usuarias e superviventes) que históricamente foi ignorado e invalidado.

O noso primeiro contacto cara a cara có Movemento foi no Acto en Defensa da Sanidade Pública que tivo lugar o 4 de xullo deste ano. O Movemento estaba alí representado e quixemos facer acto de presencia ao seu carón. Estivemos alí apoiando a sanidade pública máis tamén queríamos chamar a atención sobre o feito de que a atención á saúde mental non era axeitada moito antes da crise e os recortes. Vimos, dende fai tres tempadas do noso programa de radio, sinalando todos os defectos e graves violacións de Dereitos que coñecemos na atención psiquiátrica. Ademáis da crítica, tratamos de realizar e divulgar propostas alternativas a un sistema de saúde mental que sabemos ineficaz.

Este foi o noso manifesto:

Ante os recortes que están a suceder no ámbito da Sanidade Pública en xeral, queremos chamar a atención sobre o eido concreto da Saúde Mental. Como persoas usuarias e ex-usuarias dos servizos de Saúde Mental, somos conscientes das graves deficiencias de atención na especialidade de Psiquiatría:

 • Enfoques ineficaces, exclusivamente bioloxicistas e farmacolóxicos.
 • Sobremedicación.
 • Actitude paternalista.
 • Sentencias de cronicidade.
 • Inmovilizacións.
 • Tratamentos involuntarios.

Por isto, apoiamos ás protestas contra os recortes na Sanidade Pública, pero ao mesmo tempo, non estamos dacordo con que os Servizos de Saúde Mental continúen con modelos obsoletos e ineficaces. Polo tanto, sumámonos ás reivindicacións dos movementos internacionais de persoas usuarias, ex-usuarias e profesionais críticos, e reivindicamos que se destinen os recursos nas seguintes direccións:

 • Promoción do empoderamento, o asociacionismo e os grupos de apoio mutuo das persoas usuarias.
 • Promoción de modelos baseados na recuperación.
 • Aplicación da Convención da ONU dos Dereitos das Persoas con Discapacidade (2006).
 • Intervencións terapéuticas efectivas (enfoques psicosociais, sistémicos, etc) e alternativas ao ineficaz modelo bioloxicista.
 • Garantías xurídicas efectivas (consentimento informado, vontades anticipadas, incapacitacións revisables…).

Wikileaks_semper_veritas_03_36518